Automatisk spegling

Vårt utvecklingsteam avdesigners och konceptutvecklare gör att vi kan ta en unik position på marknaden.

När man vill att den mobila webbplatsen skall speglas från den publika

Mobilwebb Spider - för att inte behöva uppdatera ytterligare ett verktyg

Allt fler kunder efterfrågar lösningar där vi speglar information från deras befintliga publika webbplats över till den mobila webbplatsen.
Vår unika lösning som vi kallar Spider innebär att spindeln hämtar information från er publika webbplats och bygger upp databasen i Mobilwebb. Det blir extra användningsbart om det är en stor webbplats eller om information uppdateras ofta.
Givetvis jobbar vi även med lösningar för RSS, XML eller API.

Mobilwebb Tolk

Mobilwebb har tagit fram en lösning för att hantera smidig integration mot tex. e-handel eller bokningssystem utan att behöva integrera själva plattformen.
Läs mer under referenser.

Mobilwebb Tidning

Mobilwebbs lösning för att mobilanpassa tidningar. Beroende på vilket data som tidningen kan lämna bygger vi upp den mobila hemsidan mha. RSS, vår spindel eller XML.