Strukturförslag

Mobilwebb har tagit fram ett antal förslag på struktur för att underlätta startsträckan att komma igång med sin mobila hemsida.
Nedan är ett antal exempel för att visa hur en sida skulle kunna se ut.